Bio

Michał Piechowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia doktoranckie odbyłem na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. W grudniu 2011 obroniłem dysertację pt. Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym UE i w lutym 2012 r. uzyskałem tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Jestem adiunktem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Publikuję w obszarach integracji europejskiej, lobbingu oraz bezpieczeństwa.

Byłem stypendystą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uczestnikiem programów szkoleniowych zarówno krajowych (Stowarzyszenie Szkoła Liderów), jak i zagranicznych. W trakcie studiów magisterskich brałem udział w programie Erasmus+ w Karlstad Universitetet w Szwecji na kierunku Intercultural political studies. Uczestniczyłem również w rocznym kursie Akademia Młodych Dyplomatów (w specjalności instytucje międzynarodowe), organizowanym przez Europejską Akademię Dyplomatyczną. Brałem udział w cyklu spotkań i seminariów organizowanych w siedzibie Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim w ramach międzynarodowego programu European Values Network. W 2017 roku zostałem nagrodzony przez Rektora UMK indywidualnym wyróżnieniem w sferze naukowo-badawczej.

Jako najważniejsze wydarzenia w sferze międzynarodowej warto wskazać program Transformation.doc organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Lund University w Szwecji, czy szkołę letnią dot. Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa organizowaną przez University of Agder w Norwegii. Prowadziłem także wykłady i seminaria na University of Zagreb w Chorwacji oraz Technische Universität Chemnitz w Niemczech.

Doświadczenie w biznesie:

Pracowałem w dziale PR & Marketing korporacji międzynarodowej wywodzącej się z Japonii. Wspieram także małych przedsiębiorców w rozwoju ich organizacji wewnętrznej i tworzeniu strategii marketingowej i komunikacyjnej. Dzięki temu mam doświadczenie w tworzeniu komunikacji kampanii krajowych i ponadnarodowych. Z praktycznych aspektów warto wskazać współpracę z domem mediowym i agencjami kreatywnymi, administrowanie profilami social media, przygotowywanie projektów i druku ulotek informacyjnych, formularzy, mini katalogów oraz katalogów, zarządzanie systemem wydatków reklamowych, prowadzenie projektów z partnerami społecznymi w roli sponsora,  udział w projektach przygotowania i produkcji reklam telewizyjnych, radiowych i prasowych, przygotowywanie Press Pack produktów, aktualizowanie bazy danych PR firmy oraz współudział w przygotowywaniu dużych eventów Public Relations.