Dydaktyka

Prowadzenie zajęć dla studentów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu, na kierunkach:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  • Public Affairs
  • Corporate Identity
  • Zarządzanie projektami
  • Komunikacja marketingowa
  • Reklama i marketing w Internecie
  • Budżetowanie działań PR i marketingu

Bezpieczeństwo wewnętrzne

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE

Politologia

  • Podstawy organizacji i zarządzania