Dydaktyka

Prowadzenie zajęć dla studentów Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu, na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe oraz International Politics and Diplomacy.

– Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE

– Bezpieczeństwo międzynarodowe

– European Union Common Policies – comparative perspective

– Teoria organizacji i zarządzania

– Komunikacja społeczna

Z kolei na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej:

– Public Affairs