Conferences

 • IX 2018 – Kongres Politologii w Lublinie, wygłoszenie referatu: Rola WPBiO oraz NATO w zmieniającej się architekturze bezpieczeństwa UE i jej państw członkowskich.
 • V 2018 – Moderowanie XXIII panelu w ramach V Kongresu Azjatyckiego
 • XI 2017 – Udział w konferencji Przestrzeń kosmiczna w XXI w., wygłoszenie referatu pt. „Europejska polityka kosmiczna w sferze bezpieczeństwa”.
 • IX 2015- Kongres Politologii w Krakowie, Panel 94. Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE – podejścia badawcze, wygłoszenie referatu: „Podejście wspólnotowe i międzyrządowe w sferze decyzyjno-instytucjonalnej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE”.
 • IX 2015- Kongres Politologii w Krakowie, Panel 90. Polityka komunikacyjna UE, wygłoszenie referatu: „Nowe media w polityce informacyjnej Komisji Europejskiej”.
 • IX 2014 – I Kongres Europeistyki w Warszawie, Moderowanie panelu pt. Polska w kontekście decyzyjno-instytucjonalnym UE: funkcjonowanie procesu decyzyjnego, istota otoczenia systemu decyzyjnego, grupy interesów oraz rola i znaczenie Polski w polizbońskim porządku instytucjonalnym
 • XI 2013 – Udział w konferencji naukowej Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii organizowanej m.in. przez Instytut Zachodni w Poznaniu.
 • Wygłoszenie referatu pt. Bezpieczeństwo dostaw i rozbudowa transgranicznej infrastruktury w Polsce w kontekście realizacji Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej.
 • V 2013 – Udział w konferencji naukowej Azja w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy organizowanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek oraz WPiSM UMK. Wygłoszenie referatu pt. Reprezentacja interesów gospodarczych państw Azji Wschodniej w Unii Europejskiej (case Japonii).
 • XII 2012 – Udział w konferencji naukowej Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej organizowanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek oraz WPiSM UMK. Wygłoszenie referatu pt. Lobbing wobec samorządu terytorialnego w Polsce.
 • XI 2012 – Udział w konferencji naukowej Nowe media. Nowe problemy i metody badawcze organizowanej przez WDiNP UW w Warszawie. Wygłoszenie referatu pt. Media społecznościowe w komunikacji korporacyjnej (case study).
 • V 2010 – Udział w konferencji naukowej Polska Prezydencja w Unii Europejskiej organizowanej przez Katedrę Europeistyki WDiNP UW. W ramach panelu metodologicznego prezentacja koncepcji badań Reprezentacji interesów przedsiębiorstw województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.
 • I 2010 –  Udział w konferencji naukowej Polityka zagraniczna III RP organizowanej przez WPiSM UMK w Toruniu. Wygłoszenie referatu pt. Wpływ (?) polityki energetycznej UE na politykę zagraniczną III RP.
 • XII 2009 – Udział w konferencji naukowej Wybory do Parlamentu Europejskiego, Prawo, Media, Społeczeństwo organizowanej przez WPiSM UMK w Toruniu oraz  Centrum Studiów Wyborczych. Wygłoszenie referatu pt. Reprezentacja kobiet w Parlamencie Europejskim po wyborach z czerwca 2009 r.
 • V 2009 – Udział w międzynarodowej konferencji w Pradze. Praca nad projektem badawczym The EU-Russia copperation beyond the energy agenda. Prezentacja części projektu dotyczącej sfery soft and hard security.
 • V 2008r. – udział w konferencji we Włocławku pt. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość integracji europejskiej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku. Wygłoszenie referatu pt. Analiza obecnego stanu integracji i możliwe kierunki rozwoju Unii Europejskiej.
 • IV 2008r. – udział w konferencji w Toruniu pt. Wojna płci, czyli jak nie prowadzić dyskursu o kobietach i mężczyznach, organizowanej przez Instytut Politologii UMK, wygłoszenie referatu pt. Polityka równościowa Unii Europejskiej.
 • II 2008r. – udział w debacie / video-konferencji w Toruniu pt. Poles and Poland in the Global Community współorganizowanej przez prof. T.H. Halla z University of Lethbridge w Kanadzie.
 • I 2008r. – udział w debacie / video-konferencji w Toruniu pt. The fate of the former colonies of the Soviet Empire współorganizowanej przez prof. T.H.Halla z University of Lethbridge w Kanadzie.
 • XII 2007r. – udział w konferencji naukowej w Toruniu pt. Wschodni wymiar polityki UE, organizowanej przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK, wygłoszenie referatu pt. The European Union Common Energy Policy in the matters of Polish veto in the aspect of EU-Russia negotiation mandate.
 • X 2006 –    Udział w konferencji naukowej Płeć w życiu publicznym , która odbyła się w Instytucie Politologii UMK w Toruniu, wygłoszenie referatu pt. Społeczne uwarunkowania pozycji i aktywności kobiet w polityce.