Publications

 • Piechowicz (2020)” EU-NATO relations through the lens of strategic documents” Romanian Journal of European Affairs, ss. 18-35.
 • Piechowicz (2018) „The role of Frontex in managing the area of freedom, security and justice of the EU”, Przegląd Politologiczny, nr 23(2), s. 91-104.
 • Sikora-Gaca, M. Piechowicz, M. Kleinowski (2018), „Management of European funds in Poland”, wyd. Difin, ss. 279.
 • Piechowicz (2017), “Evolution of Schengen: an Example of Enhanced Cooperation and Differentiated Integration Model within the Area of Freedom Security and Justice”, Polish Political Science Yearbook, 46 (1), s. 121-137.
 • Kleinowski, M. Piechowicz, M. Sikora-Gaca (2016), „Funds and European Union programs supporting enterprises in the financial perspective 2014-2020”, wyd. Difin, ss. 230.
 • Piechowicz (2016), “The Use of New Media in the European Commission’s Information Policy”, Przegląd Europejski, 3 (41), s. 99-121.
 • Piechowicz (2015), “Intergovernmental Cooperation and the Idea of Community in the Institutional and Decision-making sphere of the EU Common Foreign and Security Policy”, European Review, 23 (4), s. 540-552.
 • Piechowicz (2015), “Equality in the European Union”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, s. 105-123.
 • Piechowicz (2015), „The Energy Policy of the European Union in the context of the implementation of the European energy program for economic recovery”, Studia Europejskie, 1 (73), s. 49-63.
 • Piechowicz (2015), book review: „Creativity and innovation in the digital era – creative destruction 2”, ed. by Anna Zaorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, pp. 268, Athenaeum, nr 48.
 • Piechowicz (2014) „Security of supply in the context of the development of cross-border transmission infrastructure in Poland”, w: Bezpieczeństwo energetyczne rynki surowców i energii, teraźniejszość i przyszłość – gospodarka zasoby naturalne i logistyka, tom I, Piotr Kwiatkiewicz (red.), Poznań, s. 501-524.
 • Piechowicz (2014) „The EU-Japan business relations and forms of representation of Japanese corporations interests in the European Union”, w: Economy and growth from the Asian states’ perspective, J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń, s. 72-87.
 • Piechowicz (2013) Economic lobbying in the decision-making process of the European Union, Wydawnictwo Mado, Toruń, ss. 283.
 • Piechowicz (2013) „Local government lobbying in Poland”, w: Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, D. Karnowska, R. Gawłowski (red.), Toruń. s. 192-202.
 • Piechowicz (2011)Research on the representation of enterprises’ interests in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship at the level of the European Union conducted together with the preparation of the doctoral dissertation titled Economic lobbying in the decision-making process UE”, Przegląd Europejski, nr 1(22), Warszawa, s. 96-111.
 • Piechowicz (2011) „Energy policy of the European Union and its impact on Poland’s foreign policy”, w: Polityka zagraniczna III RP – tom 2: stosunki polityczne i gospodarcze, L. Czechowska, M. Bierowiec (red.), Toruń, s. 321-333.
 • Piechowicz (2010), „Women in the European Parliament after the June 2009 elections in the background of the European Union’s equality policy”, w: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych (red.), Toruń, s. 323-337.
 • Piechowicz (2009)Lobbying at the level of the European Commission”, Wspólnoty Europejskie nr 6(199), Warszawa, s. 8-15.
 • Piechowicz (2009) „Analysis of the current state of European integration and possible directions of its development”, w: Integracja Europejska – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, M. Klimecki, H. Szczechowicz (red.), Włocławek, s. 403-419.
 • Piechowicz (2007), „Aggregational and integrative vision of the political community according to James March and Johannes Olsen and contemporary divisions in Polish politics”, Dialogi polityczne, nr 8, Marcin Czarnecki (red.), Toruń, s. 123-138.

See also: Bibliografia, Publikacje w Repozytorium UMK, ORCID, Scopus, Publons, ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar