Kontakt

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK

ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń

piechowicz@umk.pl