Kontakt

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń

piechowicz@umk.pl