Publikacje

 • Piechowicz (2018) „Rola Frontex w zarządzaniu przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE”, Przegląd Politologiczny, nr 23(2), s. 91-104.
 • Sikora-Gaca, M. Piechowicz, M. Kleinowski (2018), „Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce”, wyd. Difin, ss. 279.
 • Piechowicz (2017), “Evolution of Schengen: an Example of Enhanced Cooperation and Differentiated Integration Model within the Area of Freedom Security and Justice”, Polish Political Science Yearbook, 46 (1), s. 121-137.
 • Kleinowski, M. Piechowicz, M. Sikora-Gaca (2016), „Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020”, wyd. Difin, ss. 230.
 • Piechowicz (2016), “The Use of New Media in the European Commission’s Information Policy”, Przegląd Europejski, 3 (41), s. 99-121.
 • Piechowicz (2015), “Intergovernmental Cooperation and the Idea of Community in the Institutional and Decision-making sphere of the EU Common Foreign and Security Policy”, European Review, 23 (4), s. 540-552.
 • Piechowicz (2015), “Equality in the European Union”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, s. 105-123.
 • Piechowicz (2015), „Polityka Energetyczna Unii Europejskiej w kontekście realizacji Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (EEPR)”, Studia Europejskie, 1 (73), s. 49-63.
 • Piechowicz (2015), Recenzja książki: „Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej – twórcza destrukcja 2”, ed. by Anna Zaorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, pp. 268, Athenaeum, nr 48.
 • Piechowicz (2014) „Bezpieczeństwo dostaw w kontekście rozbudowy transgranicznej infrastruktury przesyłowej w Polsce”, w: Bezpieczeństwo energetyczne rynki surowców i energii, teraźniejszość i przyszłość – gospodarka zasoby naturalne i logistyka, tom I, Piotr Kwiatkiewicz (red.), Poznań, s. 501-524.
 • Piechowicz (2014) „The EU-Japan business relations and forms of representation of Japanese corporations interests in the European Union”, w: Economy and growth from the Asian states’ perspective, J. Marszałek-Kawa (red.), Toruń, s. 72-87.
 • Piechowicz (2013) Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Mado, Toruń, ss. 283.
 • Piechowicz (2013) „Lobbing wobec samorządu terytorialnego w Polsce”, w: Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, D. Karnowska, R. Gawłowski (red.), Toruń. s. 192-202.
 • Piechowicz (2011)Badania dotyczące reprezentacji interesów przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie Unii Europejskiej prowadzone wraz z przygotowaniem rozprawy doktorskiej pt. Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym UE”, Przegląd Europejski, nr 1(22), Warszawa, s. 96-111.
 • Piechowicz (2011) „Polityka energetyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na politykę zagraniczną Polski”, w: Polityka zagraniczna III RP – tom 2: stosunki polityczne i gospodarcze, L. Czechowska, M. Bierowiec (red.), Toruń, s. 321-333.
 • Piechowicz (2010), „Kobiety w Parlamencie Europejskim po wyborach z czerwca 2009 r. w tle polityki równościowej Unii Europejskiej”, w: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych (red.), Toruń, s. 323-337.
 • Piechowicz (2009)Lobbing na poziomie Komisji Europejskiej”, Wspólnoty Europejskie nr 6(199), Warszawa, s. 8-15.
 • Piechowicz (2009) „Analiza obecnego stanu integracji europejskiej a możliwe kierunki rozwoju Wspólnoty”, w: Integracja Europejska – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, M. Klimecki, H. Szczechowicz (red.), Włocławek, s. 403-419.
 • Piechowicz (2007), „Agregacyjna i integracyjna wizja wspólnoty politycznej wg Jamesa Marcha i Johana Olsena a współczesne podziały w polskiej polityce”, Dialogi polityczne, nr 8, Marcin Czarnecki (red.), Toruń, s. 123-138.