Nauka

Zainteresowania badawcze koncentruję wokół zagadnień tj. proces decyzyjny w Unii Europejskiej, lobbing i reprezentacja interesów na poziomie ponadnarodowym. Drugim obszarem moich zainteresowań badawczych jest wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – CFSP (w tym polityka bezpieczeństwa i obrony – CSDP) oraz przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej – AFSJ.

Opracowałem ponadto monografię pt. Lobbing gospodarczy w procesie decyzyjnym UE oraz dwie monografie współautorskie dotyczące funduszy strukturalny UE, ich stopnia wykorzystania w Polsce, wsparcia oferowanego przedsiębiorcom, czy wreszcie właściwego przygotowania do aplikowania o fundusze i samego zarządzania projektem finansowanym ze środków UE.

W latach 2016-2019 brałem udział w realizacji projektu międzynarodowego „ReflectLab – supporting lecturers in applying inquire based learning”. Projekt finansowany był z funduszy pozyskanych przez głównego beneficjenta programu: Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover (EC Project Number: 2016-1-DE01-KA203-002891; National Agency for EU Programmes, Bonn, Action TypeKA203 – Strategic Partnerships for higher education).